Data beskyttelse

Informasjon om databeskyttelse

 

Nedenfor finner du databeskyttelsesinformasjonen for nettstedet www.loges.no.

 

 

Ansvarlig juridisk person:

Dr. Loges Nordics AB

Gustavslundsvägen 143, 5tr

SE-167 51 Bromma

 

Databeskyttelsesansvarlig:

Thilo Noack, Shared IT Professional GmbH & Co. KG tn@shared-it.de

 

 

Denne siden inneholder spesifikk informasjon om behandlingen av personopplysninger på nettsiden vår. Generell informasjon om behandlingen av personopplysninger i vårt selskap finner du her.

 

 

Hvem leverer disse sidene?

Personopplysningene som genereres når du bruker denne nettsiden administreres, samles inn, behandles og brukes av Dr. Loges + Co. GmbH. Enten gjennom Dr. Loges + Co. GmbH eller gjennom datterselskapet Dr. Loges Nordics AB. Nedenfor vil vi forkorte navnene på disse selskapene til Dr. Loges. Dr. Loges er et databehandlingsorgan i betydningen gjeldende personvernlovgivning (GDPR) og samtidig en leverandør i forstand av databeskyttelsesloven om telekommunikasjon. Vår adresse og ytterligere informasjon om Dr. Loges finner du på siden «Bedriftsdetaljer». Noen av nettsidene våre inneholder lenker til nettsteder som tilbys av andre leverandører. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på de koblede sidene, og heller ikke for å sikre databeskyttelse når du besøker disse sidene. Lenker til andre leverandører kan alltid gjenkjennes som sådan. Hvis du ikke er sikker: Alle Dr. Loges sider inneholder en lenke til vår bedriftsinformasjonsside.

 

 

 

Sikkerhet og beskyttelse av dine personopplysninger

Vi anser det som vår primære plikt å opprettholde konfidensialiteten til personopplysningene du oppgir og beskytte dem mot uautorisert tilgang.

Vi har tatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at databeskyttelsesregler følges av både oss og våre eksterne tjenesteleverandører.

 

 

Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt        

Hvis du bruker nettstedet kun til informasjonsformål, det vil si hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi kun inn personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi skal vise nettstedet vårt til deg og for å sikre stabilitet og sikkerhet:

 

– IP adresse

– Dato og klokkeslett for forespørselen

– Tidssoneforskjell til Greenwich Mean Time (GMT)

– Innholdet i forespørselen (spesifikk side)

– Tilgangsstatus/HTTP-statuskode

– Mengde data som overføres i hvert enkelt tilfelle

–  Nettstedet som forespørselen kommer fra

–  Nettleser

– Operativsystem og dets grensesnitt

– Språk og versjon av nettleserprogramvaren

 

Etter en teknisk vurdering vil disse dataene bli slettet umiddelbart. I samsvar med artikkel 6 paragraf 1 avsnitt f) GDPR tjener denne datainnsamlingen til å beskytte våre legitime interesser, som veier tyngre i forbindelse med en interesseavveining, i korrekt presentasjon av vårt nettstedstilbud, samt overholdelse av EU Generell databeskyttelsesforordning i betydningen sikkerhet og hemmelighold.

 

Formålet med å behandle personopplysninger

Vi bruker vanligvis kun dine personopplysninger til det formålet som ble oppgitt på tidspunktet da dataene ble samlet inn: for eksempel å overføre informasjonen du ber om, behandle bestillinger eller gjennomføre konkurranser. Dine personopplysninger vil ikke bli brukt til reklame-, markedsførings- eller meningsmålingsformål med mindre vi uttrykkelig påpeker dette og du uttrykkelig har samtykket til bruken av dataene dine for det angitte formålet. Vi bruker informasjon om dine besøk på våre nettsider og dine invitasjoner til vårt e-postnyhetsbrev i form av anonym statistikk, uten noen personlig referanse.

 

 

Lovligheten av behandlingen

Behandling av personopplysninger er kun lovlig dersom det er et rettslig grunnlag for behandlingen. Det rettslige grunnlaget for behandlingen kan være i samsvar med artikkel 6 nr. 1, avsnitt a) – f) GDPR:

 

 1. Den registrerte har gitt sitt samtykke til behandling av personopplysninger om ham eller henne for ett eller flere spesifikke formål;
 2. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller for å iverksette tiltak før avtale inngås på den registrertes anmodning;
 3. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt;
 4. Behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til den registrerte eller en annen fysisk person.
 5. Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave utført av allmenn interesse eller for å utøve myndighet som den behandlingsansvarlige har.
 6. Behandlingen er nødvendig for å beskytte den behandlingsansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger veier tyngre enn dem, spesielt hvis den registrerte er et barn.

 

Overføring av personopplysninger
Som en generell regel videresender vi ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Men når du går inn på nettstedet vårt, blir din nåværende IP-adresse i forkortet form og data om din bruk av nettstedet vårt overført til Google for å lage bruksstatistikk.

Eksterne tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne i henhold til databeskyttelsesloven er kontraktsmessig forpliktet til å overholde alle gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Europeiske tjenesteleverandører som vi har engasjert som behandlere, anses ikke som tredjeparter i henhold til databeskyttelseslover.

 

Terminologi

Denne databeskyttelsesinformasjonen er basert på vilkårene i GDPR – General Data Protection Regulation. Den skal være lett å lese og forstå for publikum så vel som for våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette ønsker vi å forklare begrepene som brukes på forhånd.

 

Personlig informasjon

Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En fysisk person anses å være identifiserbar dersom han eller hun kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved referanse til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere spesielle egenskaper som uttrykker den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 

Berørt person

Den registrerte personen er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger behandles av den behandlingsansvarlige.

 

Behandling

Behandling er enhver operasjon eller serie av operasjoner utført på personopplysninger, enten automatiserte eller ikke, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifikasjon, lesing, søking, bruk, avsløring ved overføring, distribusjon eller på annen måte av levering, tilpasning eller assosiasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 

Begrensning av behandling

Begrensning av behandling er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense deres fremtidige behandling.

 

Profilering

Profilering er alle typer automatisert behandling av personopplysninger som består av å bruke disse personopplysningene for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en naturlig person, spesielt aspekter knyttet til arbeidsytelse, økonomisk situasjon, helse, personlig analyse eller forutsigende preferanser, interesser, det fysiske personens pålitelighet, atferd, sted eller bevegelser.

 

Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandlingen av personopplysninger på en slik måte at personopplysninger ikke lenger kan overføres til en spesifikk registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at denne tilleggsinformasjonen er lagret separat og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personlig data tildeles ikke en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 

Ansvarlig person

Den ansvarlige personen eller behandlingssjefen er den naturlige eller juridiske personen, autoriteten, institusjonen eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlene til behandling av personopplysninger. Hvis formålene og midlene til slik behandling bestemmes av unionen eller lovgivningen om medlemsstat, kan kontrolleren eller de spesifikke kriteriene for hans eller hennes nominasjon, bli foreskrevet i unionen eller lovgivningen om medlemsstat.

 

Prosessor

Behandler er en fysisk eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

 

Mottaker

Mottakeren er en fysisk eller juridisk person, myndighet, institusjon eller annet organ som personopplysninger utleveres til, uavhengig av om det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger i forbindelse med en spesifikk etterforskningsoppgave i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivning, skal imidlertid ikke anses som mottakere.

 

Tredjemann

Tredjemann er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ annet enn den registrerte, personopplysningsansvarlig, behandlingsansvarlig og de personer som er autorisert til å behandle personopplysningene under direkte ansvar av personopplysningsansvarlig eller behandlingsansvarlig.

 

Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, informert og entydig uttrykk for ønsker som den registrerte gir for en konkret sak, i form av en uttalelse eller annet entydig bekreftelsesdokument, der den registrerte gir uttrykk for at han eller hun samtykker til behandling av personopplysninger. hvis han eller hun er det.

 

 

Verktøy for samtykke til informasjonskapsler (cookie consent-tool)

 

For å få effektivt brukersamtykke for informasjonskapsler som krever samtykke og informasjonskapselbaserte applikasjoner, bruker vi samtykkeverktøyet for informasjonskapsler Cookiebot fra leverandøren Usercentrics.

Ved å integrere dette samtykkeverktøyet får brukere vist et banner når de går inn på siden, der samtykke kan gis for visse informasjonskapsler og/eller informasjonskapselbaserte applikasjoner ved å krysse av i en boks. Verktøyet blokkerer innstillingen av alle informasjonskapsler som krever samtykke inntil den respektive brukeren gir det aktuelle samtykket ved å merke av i boksen. Dette sikrer at slike informasjonskapsler kun plasseres på enheten din hvis du har gitt ditt samtykke. Slik at samtykkeverktøyet for informasjonskapsler tydelig kan tilordne sidevisninger til individuelle brukere og individuelt registrere, logge og lagre samtykkeinnstillingene du har gjort i løpet av en økt, samles viss brukerinformasjon (inkludert IP-adressen) inn av samtykkeverktøyet for informasjonskapsler når du går inn på nettstedet vårt. Samlingen overføres til serveren til leverandøren av samtykkeverktøyet for informasjonskapsler og lagres der. Denne databehandlingen utføres i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 avsnitt f) GDPR på grunnlag av vår legitime interesse i juridisk, brukerspesifikk og brukervennlig samtykkebehandling for informasjonskapsler og derfor i en lovlig samsvarende utforming av nettstedet vårt. Et annet rettslig grunnlag for den beskrevne databehandlingen er artikkel 6 paragraf 1 avsnitt c) GDPR. Som behandlingsansvarlig er vi underlagt den juridiske forpliktelsen til å gjøre bruk av informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige avhengig av den respektive brukerens samtykke.

 

Ved å bruke nettstedet vårt kan informasjon (f.eks. IP-adresse) få tilgang eller informasjon (f.eks. informasjonskapsler) kan lagres på enhetene dine. Denne tilgangen eller lagringen kan innebære ytterligere behandling av personopplysninger i samsvar med GDPR.

I tilfeller hvor slik tilgang til informasjon eller slik lagring av informasjon er helt nødvendig for en teknisk feilfri levering av våre tjenester, gjøres dette basert på § 25 første ledd 1 punktum 1 ledd 2 nr. 2 TTDSG.  

 

Telecommunications Telemedia Data Protection Act (TTDSG)

Det rettslige grunnlaget for å lagre og hente informasjon i sluttbrukerens enhet er samtykke, i henhold til § 25 ledd 1 punktum 1 TTDSG. Dette samtykket blir bedt om når du går inn på nettsiden.

Etter § 25 § 2 nr. 2 TTDSG kreves ikke samtykke til lagring av opplysninger i sluttbrukerens terminalutstyr eller tilgang til opplysninger som allerede er lagret i sluttbrukerens terminalutstyr som absolutt nødvendig for tilbyder av en teletjeneste. å motta en forespørsel fra brukeren som uttrykkelig har bedt om en telekommunikasjonstjeneste. Du kan se i innstillingene for informasjonskapsler hvilke informasjonskapsler som er klassifisert som absolutt nødvendige (ofte også kalt «teknisk nødvendige informasjonskapsler») og derfor faller inn under unntaket i § 25 (2) TTDPA og krever derfor ikke samtykke.

Vær oppmerksom på at det juridiske grunnlaget for etterfølgende behandling av personopplysninger stammer fra GDPR. Du finner det relevante juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger på denne nettsiden senere i denne databeskyttelseserklæringen.

 

 

 

 

 

 

Bruk av informasjonskapsler

 

I tillegg til dataene nevnt ovenfor, brukes informasjonskapsler eller lignende teknologier som piksler (heretter kalt «informasjonskapsler») på datamaskinen din når du bruker og besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er enten små datafiler som lagres av nettleseren din på enheten din for å lagre viss informasjon, eller bildefiler som piksler. Neste gang du besøker nettstedet vårt med samme enhet, vil informasjonen som er lagret i informasjonskapsler, sendes tilbake enten til nettstedet vårt («First Party Cookie») eller til et annet nettsted som informasjonskapselen tilhører («Third Party Cookie»).

Gjennom informasjonen som er lagret og sendt tilbake, gjenkjenner den respektive nettsiden at du allerede har besøkt og besøkt den ved hjelp av nettleseren på enheten din. Vi bruker denne informasjonen til å designe og vise nettsiden optimalt etter dine ønsker. Bare selve informasjonskapselen identifiseres på enheten din. Eventuell videre lagring av personopplysninger vil kun skje med ditt uttrykkelige samtykke eller dersom dette er absolutt nødvendig for å kunne bruke tjenesten som tilbys og du får tilgang til i samsvar med dette.

Denne nettsiden bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis omfang og funksjonalitet er forklart nedenfor:

 

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler (type a)
 • Informasjonskapsler for funksjon og ytelse (type b)
 • Informasjonskapsler som krever samtykke (type c)

 

 

Strengt nødvendige informasjonskapsler (Typ a)

Strengt nødvendige informasjonskapsler sikrer funksjoner uten hvilke du ikke kan bruke nettsidene våre som tiltenkt. Disse informasjonskapslene brukes utelukkende av oss og er derfor førsteparts informasjonskapsler. Dette betyr at all informasjon som er lagret i informasjonskapsler, returneres til nettstedet vårt.

Strengt nødvendige informasjonskapsler brukes for eksempel for å sikre at du som registrert bruker alltid forblir pålogget når du besøker forskjellige undersider på nettsiden vår og derfor ikke trenger å skrive inn påloggingsopplysningene dine på nytt hver gang du går inn på en ny side.

Bruk av strengt nødvendige informasjonskapsler på nettstedet vårt er mulig uten ditt samtykke. Av denne grunn kan strengt nødvendige informasjonskapsler ikke deaktiveres eller aktiveres individuelt. Du har imidlertid muligheten til å generelt deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din når som helst (se nedenfor).

 

 

Informasjonskapsler for funksjonalitet og ytelse (Typ b)

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet vårt å lagre informasjon som allerede er gitt (som registrert navn eller språkvalg) og å tilby deg forbedrede og mer personlig tilpassede funksjoner basert på dette. Disse informasjonskapslene samler inn og lagrer kun anonymisert informasjon, slik at de ikke kan spore bevegelsene dine på andre nettsteder.

Ytelsesinformasjonskapsler samler informasjon om hvordan nettsidene våre brukes for å forbedre deres attraktivitet, innhold og funksjonalitet. Disse informasjonskapslene hjelper oss for eksempel å finne ut om og hvilke undersider av nettstedet vårt som besøkes og hvilket innhold brukere er spesielt interessert i. Spesielt registrerer vi antall tilganger til en side, antall besøkte undersider, tiden brukt på nettstedet vårt, rekkefølgen på sidene som ble besøkt, hvilke søkeord som førte deg til oss, landet, regionen og, hvis aktuelt, byen som tilgangen skjer fra, samt prosentandelen av mobile enheter som har tilgang til nettsidene våre. Vi registrerer også bevegelser, «klikk» og rulling med datamusen for å forstå hvilke deler av nettsiden vår som er av spesiell interesse for brukerne. Som et resultat kan vi skreddersy innholdet på nettstedet vårt mer spesifikt til brukernes behov og optimalisere tilbudet vårt. IP-adressen til datamaskinen din som overføres av tekniske årsaker blir automatisk anonymisert og lar oss ikke trekke noen konklusjoner om den enkelte bruker.

Du kan motsette deg bruken av funksjonalitets- og ytelseskapsler når som helst ved å justere innstillingene dine for informasjonskapsler tilsvarende.

 

Rettslig grunnlag: Artikkel 6.1 punkt f) GDPR

 

 

Informasjonskapsler som krever samtykke (Typ c)

Informasjonskapsler som verken er strengt nødvendige (type a) eller funksjonelle eller ytelsesbaserte informasjonskapsler (type b) brukes kun med ditt samtykke.

Vi forbeholder oss retten til å bruke informasjon vi har innhentet fra en anonym analyse av brukeratferden til besøkende på nettsidene våre ved bruk av informasjonskapsler for å vise deg spesifikk reklame for noen av produktene våre på våre egne nettsider. Vi tror at du som bruker drar nytte av dette fordi vi viser reklame eller innhold som vi, basert på din nettleseratferd, antar er relevant for dine interesser, og dermed reduserer tilfeldig annonsering eller at visst innhold du er mindre interessert i kan være vist.

Markedsføringskapsler kommer fra eksterne annonseselskaper (tredjepartsinformasjonskapsler) og brukes til å samle inn informasjon om nettsidene brukeren besøker for å lage målrettet annonsering for brukeren.

 

Rettslig grunnlag: Artikkel 6 Paragraf 1 Seksjon a) GDPR

 

Velge bort markedsføringsinformasjonskapsler

Du kan også bruke informasjonskapsler som brukes til nettbasert annonsering gjennom verktøyene utviklet i mange land som en del av selvreguleringsprogrammer, for eksempel den USA-baserte https://www.aboutads.info/choices/ eller de i EU-baserte http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices  .

 

Rettslig grunnlag: Artikkel 6 nr. 1 avsnitt a) GDPR

 

 

Håndtering og sletting av alle informasjonskapsler

I tillegg kan du stille inn nettleseren din slik at lagring av informasjonskapsler på enheten din generelt forhindres eller du blir spurt hver gang om du godtar innstillingen av informasjonskapsler. Når informasjonskapsler er satt inn, kan du slette dem når som helst. Du kan finne ut hvordan alt dette fungerer i detalj i hjelpefunksjonen til nettleseren din.

 

Informasjonskapslene og tredjepartsforespørslene beskrevet ovenfor plasseres på enheten din av følgende tjenester via nettstedet vårt:

 

 

Google Analytics 4 (GA4)

 

Denne nettsiden bruker Google Analytics 4, en tjeneste levert av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland («Google»), som kan brukes til å analysere bruken av nettsteder.

Ved bruk av Google Analytics 4 brukes såkalte «cookies». Informasjonskapsler er datafiler som lagres på enheten din og gjør det mulig å analysere din bruk av et nettsted. Informasjonen som samles inn av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen som overføres av enheten din, forkortet med de siste sifrene, se nedenfor) blir vanligvis overført til en Google-server og lagret og behandlet der. Dette kan også føre til at informasjon overføres til serverne til Google LLC basert i USA og videre behandling av informasjonen der. GA4 tilbyr også sporing på serversiden, som lar oss pseudonymisere brukerdata på vår egen server og først deretter overføre dem til Google.

Når du bruker Google Analytics 4, blir IP-adressen som overføres av enheten din når du bruker nettstedet, automatisk samlet inn og behandlet kun på en pseudonymisert måte, slik at informasjonen som samles inn ikke kan være direkte relatert til en person. Denne automatiske pseudonymiseringen skjer ved å forkorte IP-adressen som overføres av enheten din av Google innenfor EUs medlemsland eller andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) med de siste sifrene.

På våre vegne bruker Google denne og annen informasjon til å evaluere bruken din av nettstedet, for å kompilere rapporter om nettstedets aktiviteter og bruksatferd og for å gi oss andre tjenester relatert til nettstedets bruk og internettbruk. Den forkortede IP-adressen som overføres av enheten din som en del av Google Analytics 4, er ikke slått sammen med andre Google-data. Data som samles inn ved bruk av Google Analytics 4, lagres i 2 måneder og slettes deretter.

Google Analytics 4 gjør oss i stand til å gjenkjenne fingeravtrykk, de såkalte «demografiske kjennetegn», til en bruker via nettleseren. Dette gjør oss i stand til å vurdere informasjon om alder, kjønn og interesser til nettsidebrukere på ulike enheter basert på en evaluering av interessebasert annonsering og bruk av informasjon fra tredjeparter. Dette gjør det mulig å bestemme og differensiere brukergrupper på nettsiden for å målrette markedsføringshandlinger på en målgruppeoptimalisert måte. Data som samles inn gjennom «demografiske egenskaper» kan imidlertid ikke tildeles en bestemt person og derfor ikke til deg personlig. Disse dataene som samles inn via funksjonen «demografiske egenskaper» lagres i to måneder og slettes deretter.

All behandlingen beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for lagring og lesing av informasjon på enheten du bruker til å bruke nettstedet, vil kun finne sted hvis du informerer oss om dette i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 avsnitt a ) GDPR og du har gitt ditt uttrykkelige samtykke. Uten ditt samtykke vil ikke Google Analytics 4 bli brukt mens du bruker nettstedet. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst med virkning for fremtiden. For å utøve uttaket ditt, vennligst deaktiver denne tjenesten ved å bruke «cookies consent tool» tilgjengelig på nettstedet.

Vi har inngått en såkalt ordrebehandlingsavtale med Google for vår bruk av Google Analytics 4, hvor Google er forpliktet til å beskytte dataene til våre nettsidebrukere og ikke gi dem videre til tredjeparter.

For å sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået selv når data overføres fra EU eller EØS til USA og eventuell videre behandling der, har leverandøren sertifisert seg for Trans Atlantic Data Privacy Framework. Du kan se sertifiseringen på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

Ytterligere juridisk informasjon om Google Analytics 4 finner du på https://policies.google.com/?hl=no  og på https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

 

 

 

Google reCAPTCHA

 

For å sikre tilstrekkelig datasikkerhet ved innsending av skjemaer, bruker vi reCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Dette brukes hovedsakelig for å skille om innspillet er gjort av en fysisk person eller om det er feilbehandlet av maskinell og automatisert behandling. Tjenesten resulterer i at IP-adressen og eventuelt andre personopplysninger sendes til Google. De ulike databeskyttelsesreglene til Google Inc. gjelder. Ytterligere informasjon om Google Inc. sine retningslinjer for databeskyttelse finner du på https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

For å sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået selv når data overføres fra EU eller EØS til USA og eventuell videre behandling der, har leverandøren sertifisert seg for Trans Atlantic Data Privacy Framework. Du kan se sertifiseringen på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

Rettslig grunnlag: Artikkel 6 nr. 1 avsnitt a) GDPR.

 

 

 

Google Tag Manager

 

Google Tag Manager lar markedsførere administrere nettstedstagger fra ett grensesnitt. Tag-manageren selv, som bruker taggene, fungerer imidlertid uten informasjonskapsler og samler ingen personlige data. Tag-kontrollen utløser ganske enkelt andre tagger, som igjen kan samle inn data. Google Tag Manager bruker imidlertid ikke disse dataene. Hvis du har satt eller på annen måte deaktivert informasjonskapsler, vil dette bli tatt i betraktning for alle sporingskoder som brukes med Google Tag Manager, slik at verktøyet ikke endrer informasjonskapselinnstillingene dine.

 

Rettslig grunnlag: Artikkel 6 nr. 1. a) GDPR

 

 

Campaign Manager 360

 

På nettstedet vårt bruker vi tjenesten Campaign Manager 360. Dette er et nettbasert markedsføringsverktøy levert av Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland (heretter referert til som «Google»).

Vi bruker verktøyet til markedsførings- og optimaliseringsformål, spesielt for å vise annonser som er relevante og interessante for deg, for å forbedre kampanjeresultatrapportering eller for å unngå å se de samme annonsene flere ganger.

 

Campaign Manager 360-tjenesten bruker informasjonskapsler, det vil si små databaser som er lagret lokalt i nettleserens hurtigbuffer på enheten din. Google bruker en informasjonskapsel-ID for å registrere hvilke annonser som vises i hvilken nettleser. Dette kan forhindre at annonser vises flere ganger. Search Ads 360 kan også bruke informasjonskapsel-ID-en til å registrere konverteringer relatert til annonseforespørsler. Dette er for eksempel tilfellet hvis du ser en Campaign Manager 360-annonse og deretter bruker samme nettleser til å gå til annonsørens nettsted og foreta et kjøp.

I følge informasjon fra Google inneholder de nevnte informasjonskapslene ingen personopplysninger. Ved å bruke verktøyet oppretter nettleseren din automatisk en direkte forbindelse til Googles server. Vi har ingen innflytelse på omfanget og videre bruk av dataene som samles inn ved bruk av Campaign Manager 360 fra Google. Så vidt vi vet mottar Google informasjonen om at du har besøkt den relevante delen av nettstedet vårt eller klikket på en annonse fra oss. Hvis du har en brukerkonto hos Google og er registrert, kan Google tilordne besøket til brukerkontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller ikke har logget på, er det en mulighet for at Google finner ut og lagrer IP-adressen din.

Rettsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 punktum 1 punkt a) GDPR.

 

For å sikre samsvar med det europeiske databeskyttelsesnivået selv når data overføres fra EU eller EØS til USA og eventuell videre behandling der, har leverandøren sertifisert seg for Trans Atlantic Data Privacy Framework. Du kan se sertifiseringen på følgende lenke: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search

 

Ytterligere informasjon om Googles bruk av data, innstillinger og innsigelsesalternativer samt databeskyttelse finnes på følgende Google-nettsted: https://policies.google.com/privacy?hl=no  

 

 

 

Strossle Analytics

 

På nettsiden vår bruker vi analysetjenesten Strossle Analytics fra Azerion Holding B.V., Boeing Avenue 30, 1119 PE Schiphol-Rijk, Nederland.

Strossle Analytics bruker såkalte «cookies», små datafiler som lagres på din datamaskin og som gjør at din bruk av nettsiden kan analyseres.

Strossle Analytics bruker teknologier som muliggjør brukergjenkjenning med det formål å analysere brukeratferd (f.eks. informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk). Strossle Analytics samler inn for analyse blant annet: Loggfiler (henvisende adresse, IP-adresse, nettleser osv.), opprinnelsen til den besøkende på nettstedet (land, by) og hvilke handlinger den besøkende foretok på siden (f.eks. klikk og visninger) ). IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Strossle Analytics, kombineres ikke med andre data. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på denne nettsiden fullt ut.

Bruken av Strossle Analytics er basert på det juridiske grunnlaget i artikkel 6 paragraf 1 setning 1 avsnitt a) GDPR – ditt samtykke. Formålet med databehandling er å kontinuerlig forbedre og optimalisere tilbudet vårt gjennom nettanalyse.

Databehandling foregår utelukkende på servere innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

 

 

Facebook Connect

 

På nettsiden vår har du mulighet til å logge inn via Facebook Connect. Dette betyr at du kan logge inn på nettsiden vår med Facebook-dataene dine i stedet for å registrere deg direkte hos oss. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Inc., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Når den er aktivert, blir du automatisk omdirigert til Facebook. Du kan deretter logge inn der med dine bruksdetaljer. Dette vil koble din Facebook-profil til vår nettside eller våre tjenester. Denne lenken gir oss tilgang til dataene dine som er lagret på Facebook, som kan omfatte:

Ditt brukernavn på sosiale medier, ditt profilbilde og bakgrunnsbilde på sosiale medier, ditt bakgrunnsbilde på sosiale medier, din registrerte e-postadresse for sosiale medier, ditt identifikasjonsnummer for sosiale medier, kontaktlisten din på sosiale medier, anmeldelser på sosiale medier, ditt kjønn, ditt land, hvis aktuelt, din fødselsdato, ditt foretrukne språk.

Denne informasjonen brukes til å opprette, levere og tilpasse kontoen din. Registrering via koblingen til sosiale medier og tilhørende databehandlingsaktiviteter er basert på ditt samtykke (artikkel 6 paragraf 1 avsnitt a) GDPR). Du har muligheten til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst i fremtiden. For mer informasjon, se vilkårene for bruk og personvernreglene for hver sosiale medieplattform. Du kan se disse her: https://www.facebook.com/privacy/policy/  og https://www.facebook.com/legal/terms/ .

 

 

Hotjar

 

Analyseprogramvaren Hotjar brukes på denne nettsiden. Leverandøren er: Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta.

Vi bruker Hotjar til å analysere brukeratferd på nettsiden mer detaljert og derved ytterligere optimalisere vårt tilbud for fremtiden. Informasjonen som samles inn her, som din klikke- og surfeatferd eller hvor lang tid du bruker på et emne, overføres til Hotjar. I tillegg overføres også tekniske data som plassering, operativsystem og IP-adresse til Hotjar. All informasjon du oppgir og samler inn av Hotjar blir anonymisert på nettsiden vår før den overføres til Hotjar. Hotjar bruker disse anonyme dataene til å lage statistikk, som igjen gjør oss i stand til å analysere og evaluere brukeratferd på nettsiden vår.

 

For å analysere brukere og deres bruk av nettstedet vårt på tvers av nettsider, lagrer Hotjar en informasjonskapsel på brukerens datamaskin. Du kan protestere mot denne databehandlingen på Hotjar-nettstedet ved å bruke følgende lenke https://www.hotjar.com/opt-out.

 

Ytterligere informasjon finnes i Hotjars personvernerklæring på følgende lenke: www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Rettsgrunnlaget her er artikkel 6 paragraf 1 avsnitt a) GDPR.

 

 

E-Mail Nyhetsbrev

 

Vi tilbyr et nyhetsbrev på e-post for informasjon om våre preparater, tjenester og alle aspekter av naturmedisin. Vi bruker CleverReach-programvaren fra leverandøren CleverReach GmbH & Co. KG //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede/Tyskland.

Du kan registrere deg for dette nyhetsbrevet ved å skrive inn en e-postadresse; Det er valgfritt å oppgi annen informasjon enn e-postadressen. Vi bruker de innsamlede dataene med det formål å registrere oss for nyhetsbrevet, for å sende det tilsvarende nyhetsbrevet og for å evaluere din klikkatferd i e-postene (åpning, klikk) for å forbedre tilbudet vårt og for å gjennomføre markedsanalyser.

 

Vi bruker den såkalte «double opt-in»-prosedyren for registreringsprosessen. Når du har registrert deg, vil du motta en e-post der du må klikke på en lenke for å bekrefte registreringen. Slik forhindrer vi uautoriserte tredjeparter i å logge på med e-postadressen din. Vi registrerer registreringsprosessen for å kunne gi bevis for prosessen i samsvar med lovkrav. IP-adressen til tilgangsenheten, dato og klokkeslett for registrering lagres. Dataene du oppgir vil bli lagret så lenge abonnementet ditt på nyhetsbrevet er aktivt.

 

Nyhetsbrevet sendes vanligvis en gang i måneden («regelmessig»). I enkelttilfeller (f.eks. spesielle kampanjer) kan det også forekomme ukentlig kontakt.

Vi bruker også «remarketing»-tiltak for å vise deg relevant nettannonsering.

 

Disse innsamlede dataene slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke lenger svarer på nyhetsbrevet, for eksempel åpner det (inaktivitet). Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst tilbakekalle mottaket av nyhetsbrevet og melde deg av deretter. For å gjøre dette, klikk på lenken som er gitt i hvert nyhetsbrev, og du vil deretter bli guidet gjennom avmeldingsprosessen, eller send oss ​​din utmelding på e-post.

Rettslig grunnlag: Artikkel 6 nr. 1 avsnitt a) GDPR

 

 

 

Kontakt oss via e-post og kontaktskjema

 

Hvis du kontakter oss på e-post eller via vårt kontaktskjema, vil dataene du oppgir (din e-postadresse, eventuelt navn og telefonnummer og eventuelt andre spesielle personopplysninger som helsedata) lagres av oss til beskytte deg for å svare på spørsmål. Det juridiske grunnlaget er ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 punkt 1 avsnitt a GDPR. Vi sletter dataene som oppstår i denne sammenhengen etter at lagring ikke lenger er nødvendig, f.eks. når forespørselen din er behandlet eller etter at fristene er utløpt dersom spesielle kategorier av personopplysninger er inkludert. Ellers vil behandlingen bli begrenset dersom det er lovkrav til lagring.

Vi vil påpeke at behandlingen av dine overførte data som helsedata i betydningen av artikkel 9 nr. 1 GDPR er basert på artikkel 6 nr. 1 setning 1 del c og artikkel 9 nr. 2 del h GDPR sammenholdt med § 22 ledd. 1 nr. 1 avsnitt b BDSG med det formål å behandle din forespørsel. Vi er juridisk forpliktet til å lagre helsedata i en periode på minst 10 år i henhold til legemiddelloven.

 

 

Den registrertes rettigheter

 

 1. Tilbaketrekking av samtykke

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som ble utført på grunnlag av samtykket før tilbaketrekkingen.

 

 1. Rett til informasjon

Hvis personopplysninger behandles, kan du når som helst be om informasjon om disse personopplysningene og følgende informasjon:

 

 1. a) behandlingsformålene;

 

 1. b) kategoriene av personopplysninger som behandles;

 

 1. c) Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt utlevert til eller vil bli utlevert til, spesielt mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;

 

 1. d) hvis mulig, den planlagte perioden som personopplysningene vil bli lagret for eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene for å fastsette denne perioden;

 

 1. e) eksistensen av en rett til retting eller sletting av personopplysninger om deg eller til begrensning av behandling fra den behandlingsansvarlige eller rett til å protestere mot slik behandling;

 

 1. f) Eksistensen av en rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet;

 

 1. g) hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om opprinnelsen til dataene;

 

 1. h) tilstedeværelsen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, i samsvar med artikkel 22.1 og 4 GDPR og – i det minste i disse tilfellene – meningsfull informasjon om logikken som er involvert og omfanget og tiltenkte effekter av slik behandling for den registrerte.

 

 1. i) Dersom personopplysninger overføres til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon, har du rett til å motta informasjon om passende garantier i henhold til artikkel 46 GDPR i forbindelse med overføringen. Vi gir en kopi av personopplysningene som er gjenstand for behandling. For eventuelle ekstra kopier som du som en individuell ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader. Sender du søknaden elektronisk, skal opplysningene leveres i et felles elektronisk format, med mindre annet er spesifisert i søknaden. Retten til å motta en kopi etter artikkel 20 skal ikke påvirke andres rettigheter og friheter.

 

 

 1. Rett til retting og utfylling

Du har rett til å be om at vi umiddelbart retter eventuelle uriktige personopplysninger om deg. Under hensyntagen til formålene med behandlingen, har du rett til å be om at ufullstendige personopplysninger suppleres, inkludert ved hjelp av en tilleggserklæring.

 

 

 1. Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

Du har rett til å be om at behandlingsansvarlig sletter personopplysningene om deg umiddelbart, og vi er forpliktet til å slette personopplysninger umiddelbart hvis noen av følgende grunner eksisterer:

 

 1. a) Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.
 2. b) Den registrerte trekker tilbake sitt samtykke som er grunnlaget for behandlingen i henhold til artikkel 6 nr. 1 del a) eller artikkel 9 nr. 2 del a) GDPR og det er ikke annet rettslig grunnlag for behandlingen.
 3. c) Den registrerte protesterer mot behandlingen i samsvar med artikkel 21.1 GDPR og det er ingen tvingende legitime grunner for behandlingen eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21.2 GDPR.
 4. d) Personopplysningene ble behandlet ulovlig.
 5. e) Sletting av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller loven i medlemsstatene som den behandlingsansvarlige er underlagt.

 

 • Dersom den behandlingsansvarlige har offentliggjort personopplysningene og er forpliktet til å slette dem i samsvar med nr. 1, skal han treffe passende tiltak, herunder tekniske tiltak, under hensyntagen til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnadene, for å sikre at de behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene for å informere deg om at en registrert person har bedt om sletting av alle lenker til disse personopplysningene eller kopier eller kopier av disse personopplysningene.
 • Retten til sletting («retten til å bli glemt») gjelder ikke dersom behandling er nødvendig:
 • å utøve retten til ytringsfrihet og informasjonsfrihet;
 • å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unions- eller medlemsstatslovgivningen som den behandlingsansvarlige er underlagt, eller å utføre en oppgave utført i allmennhetens interesse eller i forbindelse med utøvelse av offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige har.
 • av hensyn til offentlig interesse på folkehelseområdet i samsvar med artikkel 9.2 seksjoner h og i og artikkel 9.3 i GDPR;
 • for arkivformål av allmenn interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89.1 i GDPR, i den grad loven nevnt i nr. 1 er egnet til å umuliggjøre eller alvorlig svekke oppnåelsen av målene av slik behandling, eller
 • å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

 

 1. Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger hvis noen av følgende forhold gjelder:

 

 1. a) nøyaktigheten av personopplysningene er bestridt av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for behandlingsansvarlig å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene;

 

 1. b) behandlingen er ulovlig og den registrerte nekter sletting av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken av personopplysningene;

 

 1. c) den personopplysningsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingen, men den registrerte trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller

 

 1. d) den registrerte har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21.1 i GDPR så lenge det ennå ikke er klart om den behandlingsansvarliges legitime grunner oppveier den registrertes.

 

Dersom behandlingen har blitt begrenset i henhold til vilkårene ovenfor, vil disse personopplysningene – bortsett fra lagringen – kun brukes med den registrertes samtykke eller for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller på grunn av en viktig offentlig interesse i unionen eller en medlemsstat.

 

 

 1. Rett til dataportabilitet

 

Du har rett til å motta personopplysningene om deg som du har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten hindring fra den behandlingsansvarlige. til hvem dataene ble gitt, forutsatt at:

 

 1. a) behandlingen er basert på samtykke i samsvar med artikkel 6.1 avsnitt a) eller artikkel 9.2 avsnitt a) eller på en kontrakt i samsvar med artikkel 6.1 avsnitt b) GDPR og

 

 1. b) behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte prosedyrer.

 

Når du utøver retten til dataportabilitet i henhold til punkt 1, har du rett til å få personopplysningene overført direkte fra en personbehandler til en annen personopplysningsansvarlig, i den grad dette er teknisk mulig. Utøvelse av retten til dataportabilitet påvirker ikke retten til sletting («retten til å bli glemt»). Denne retten gjelder ikke for behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave som utføres av allmenn interesse eller i utøvelse av myndighetsutøvelse tillagt den behandlingsansvarlige.

 

 

 1. Rett til å protestere

Du har rett til, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg, som utføres på grunnlag av artikkel 6.1 avsnitt e) eller f) GDPR; Dette gjelder også profilering etter denne forskriften. Den behandlingsansvarlige vil ikke lenger behandle personopplysningene dersom han eller hun ikke kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som tar hensyn til den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettskrav.

 

Hvis personopplysninger behandles for direkte reklame, har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for formålet med slik reklame; Dette gjelder også profilering i den grad den er knyttet til slik direkteannonsering. Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføringsformål, vil personopplysningene ikke lenger bli behandlet for disse formålene.

 

I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester kan du, uavhengig av direktiv 2002/58/EF, utøve din rett til å protestere ved hjelp av automatiserte prosedyrer ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

 

Du har rett til, på grunnlag av din spesielle situasjon, å protestere mot behandling av personopplysninger om deg for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89.1 med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentligheten renter.

 

Du kan utøve din rett til å protestere når som helst ved å kontakte behandlingsansvarlig.

 

 

 1. Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har også rett, uten at det berører andre administrative eller juridiske muligheter, til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du bor, på arbeidsstedet eller på stedet for den påståtte overtredelsen, hvis den registrerte mener at behandlingen av informasjon knyttet til dine personopplysninger bryter denne forskriften.

 

 

 1. Rett til effektive rettsmidler

Uten at det berører eventuelle tilgjengelige administrative eller ikke-rettslige rettsmidler, inkludert retten til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77 i GDPR, har du rett til et effektivt rettsmiddel hvis du mener at rettighetene du har krav på. under denne forskriften ikke er oppfylt som følge av at behandlingen av deres personopplysninger i samsvar med denne forskriften har blitt brutt.

 

 

Databeskyttelsesinformasjon for jobbsøkere

 

Vi er glade for at du er interessert i oss og søker eller har søkt på en stilling i vår bedrift. Vi ønsker å gi deg informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med søknaden din.

 

 

Hvilke av dine data behandler vi? Og til hvilke formål?

 

Vi behandler opplysningene du har sendt oss i forbindelse med søknaden din for å sjekke din egnethet for stillingen (eller andre ledige stillinger i vår bedrift, hvis aktuelt) og for å gjennomføre søknadsprosessen.

 

 

Hvilket rettslig grunnlag er dette basert på?

 

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne søknadsprosessen er artikkel 6 paragraf 1 avsnitt b) GDPR. Behandling av data er følgelig tillatt dersom det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre prekontraktuelle tiltak.

Dersom opplysningene kan kreves for rettsforfølgelse etter at søknadsprosessen er fullført, kan databehandling utføres på grunnlag av kravene i artikkel 6 i GDPR, spesielt for å beskytte legitime interesser i samsvar med artikkel 6 nr. 1 punkt f. . ) GDPR. Vår interesse ligger da i å hevde eller forsvare krav.

 

 

Hvor lenge lagres dataene?

 

Ved avslag vil søkerens data bli slettet etter 6 måneder.

Hvis du har samtykket til videre lagring av dine personopplysninger, vil vi legge opplysningene dine til vår søkerpool. Der vil dataene bli slettet etter to år.

Dersom du har blitt tatt opp til en stilling som en del av søknadsprosessen, vil detaljene bli overført fra søkerdatasystemet til vårt personalinformasjonssystem.

 

 

Til hvilke mottakere vil dataene bli videresendt?

 

Søkeropplysningene dine vil bli sett av personalavdelingen etter at vi mottar søknaden din. Egnede søknader videresendes deretter internt til avdelingen med ansvar for den respektive ledige stillingen. Den videre prosessen vil da bli koordinert. I prinsippet er det kun personene i selskapet som trenger det for korrekt behandling av vår søknadsprosess som har tilgang til dine data.

 

 

Hvor behandles dataene?

 

Dataene behandles utelukkende i datasentre i Forbundsrepublikken Tyskland.

 

 

Barn

 

Vårt tilbud er generelt rettet mot voksne. Personer under 18 år bør ikke gi oss personlig informasjon uten samtykke fra foreldre eller foresatte.

 

 

Rettslig gyldighet

 

Hvis deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke, ikke lenger eller ikke fullt ut er i samsvar med gjeldende juridiske situasjon, forblir de resterende delene av dokumentet upåvirket i innhold og gyldighet.

 

 

Varighet personopplysningene lagres i

 

Vi lagrer vanligvis bare data så lenge det er nødvendig for formålet.

Kriteriet for varigheten av lagring av personopplysninger er den respektive lovpålagte lagringsperioden. Etter at fristen er utløpt, slettes de aktuelle opplysningene rutinemessig dersom de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle eller igangsette kontrakten eller hvis du ikke har trukket tilbake samtykket eller protestert mot databehandling.

 

Juridiske eller kontraktsmessige bestemmelser om utlevering av personopplysninger

Vi ønsker å presisere at utlevering av personopplysninger er delvis lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller kan også være et resultat av kontraktsmessige bestemmelser (f.eks. opplysninger om avtalepartnere). For å inngå en avtale kan det noen ganger være nødvendig for en registrert person å gi oss personopplysninger, som senere må behandles av oss. For eksempel er den registrerte forpliktet til å gi oss personopplysninger dersom selskapet vårt inngår en avtale med dem. Unnlatelse av å utlevere personopplysningene vil medføre at avtalen med vedkommende ikke kunne inngås. Før den registrerte oppgir personopplysninger, må den registrerte kontakte en av våre ansatte. Vi avklarer gjerne for deg om utlevering av personopplysninger er pålagt ved lov eller avtale eller er nødvendig for inngåelse av avtalen, om det er en plikt til å gi personopplysningene og hvilke konsekvenser unnlatelse av å gi disse opplysningene vil få.

 

 

Hva kan du gjøre for å begrense behandlingen av dataene dine?

 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Du kan abonnere på nyhetsbrevet fra Dr. Loges. Du kan melde deg av Dr. Logesr ved å følge lenken i hver utgave. Du kan også generelt forhindre at dataene dine brukes til reklameformål. For å gjøre dette, send bare en melding til vår kontaktadresse nedenfor. Hvis du ønsker å slutte å stemme på sider som er inkludert i vår bruksanalyse.

 

Sikkerhet

 

Dine personopplysninger vil bli lagret i et sikkert driftsmiljø hos Dr. Loges og er kun tilgjengelig for autoriserte organer. Data som du gir til oss som en del av en nettapplikasjon overføres kryptert; Ellers er overføringen mellom din datamaskin og vår internettserver vanligvis ukryptert.

 

 

Revisjon av denne databeskyttelsesinformasjonen

 

Det kan hende vi må revidere våre sikkerhets- og personvernpraksis (f.eks. på grunn av teknologisk utvikling). I slike tilfeller vil vi også oppdatere denne databeskyttelsesinformasjonen.

 

Kontakt

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger eller generelt forhindre bruk av dataene dine til reklame eller markedsundersøkelser, send et brev eller e-post til følgende adresse:

 

Dr. Loges Nordics AB

Gustavslundsvägen 143, 5tr

SE-167 51 Bromma

info@loges.no